म्याङ्लुङ बहुमुखी क्याम्पस तेह्रथुम वार्षिक शैक्षिक पात्रो २०७५/७६  
   
                                                 
  श्रावण-२०७५   भाद्र-२०७५   आश्विन-२०७५  
  आइत सोम मंगल बुध बिहि शुक्र शनि   आइत सोम मंगल बुध बिहि शुक्र शनि   आइत सोम मंगल बुध बिहि शुक्र शनि  
      1 2 3 4 5             1 2     1 2 3 4 5 6  
  6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13  
  13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20  
  20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27  
  27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30   28 29 30 31        
                  31                              
                                                 
  कार्तिक-२०७५   मार्ग-२०७५   पौष-२०७५  
  आइत सोम मंगल बुध बिहि शुक्र शनि   आइत सोम मंगल बुध बिहि शुक्र शनि   आइत सोम मंगल बुध बिहि शुक्र शनि  
          1 2 3               1   1 2 3 4 5 6 7  
  4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8   8 9 10 11 12 13 14  
  11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15   15 16 17 18 19 20 21  
  18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22   22 23 24 25 26 27 28  
  25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29   29 30            
                                                 
  माघ-२०७५   फाल्गुण-२०७५   चैत्र-२०७५  
  आइत सोम मंगल बुध बिहि शुक्र शनि   आइत सोम मंगल बुध बिहि शुक्र शनि   आइत सोम मंगल बुध बिहि शुक्र शनि  
  1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4             1 2  
  8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9  
  15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16  
  22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23  
  29 30 31           26 27 28 29 30       24 25 26 27 28 29 30  
                                                 
  बैशाख-२०७६   ज्येष्ठ-२०७६   आषाढ-२०७६  
  आइत सोम मंगल बुध बिहि शुक्र शनि   आइत सोम मंगल बुध बिहि शुक्र शनि   आइत सोम मंगल बुध बिहि शुक्र शनि  
        1 2 3 4         1 2 3 4   1 2 3 4 5 6 7  
  5 6 7 8 9 10 11   5 6 7 8 9 10 11   8 9 10 11 12 13 14  
  12 13 14 15 16 17 18   12 13 14 15 16 17 18   15 16 17 18 19 20 21  
  19 20 21 22 23 24 25   19 20 21 22 23 24 25   22 23 24 25 26 27 28  
  26 27 28 29 30 31     26 27 28 29 30 31 32   29 30 31          
                                                 
  बार्षिक शैक्षिक कार्यविवरण  
   
   
   
                                                 
   
   
   
                                                 
 .